Bayram Sokak Baskını sonrası yapılan eylemin metni


Açıklama: Polisin 35 yıla yakın süredir faaliyet gösteren İstanbul - Beyoğlu Bayram Sokak'a yönelik keyfi uygulamaları ve trans seks işçilerini sürekli hedef alan tacizi bütün yoğunluğu ile devam ediyor. 7 Mart 2013 günü, Bayram Sokak'ta çalışan seks işçisi trans kadınların önemli bir kısmı, gerçekleştirilen polis baskını ile zorla alıkonulmuştur.
Kategori: İstanbul LGBTT Hakkında
Eklenme Tarihi: 09 Mart 2013
Geçerli Tarih: 18 Kasym 2019, 03:47
Site: İstanbul LGBTT
URL: http://www.istanbul-lgbtt.org/lgbtt/haber_detay.asp?haberID=163


Basına ve Kamuoyuna,

Polisin 35 yıla yakın süredir faaliyet gösteren İstanbul - Beyoğlu Bayram Sokak'a yönelik keyfi uygulamaları ve trans seks işçilerini sürekli hedef alan tacizi bütün yoğunluğu ile devam ediyor. 7 Mart 2013 günü, Bayram Sokak'ta çalışan seks işçisi trans kadınların önemli bir kısmı, gerçekleştirilen polis baskını ile zorla alıkonulmuştur.

Translara dönük nefret cinayetlerinde katilleri koruyan yargı ve emniyet; 7 Mart 2013 günü transların evlerine kapılarını balyoz ile kırmak suretiyle zorla girmiştir. Devlet bütün zor aygılarıyla transfobiyi körüklemekte ve translara dönük imha ve asimilasyon politikalarını sürdürmektedir!

Travestiyiz, buradayız, alışın alışın gitmiyoruz!

Biliyoruz ki, Bayram Sokak'taki trans seks işçilerine yönelik polis uygulamaları, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde son derece güvenliksiz koşullarda çalışmak zorunda kalan diğer trans seks işçilerine yönelik uygulamaların örneklerinden sadece bir tanesini oluşturuyor. Genelevlerin kapatılmasına yönelik bilinçli bir gündem oluşturma çabalarının tavan yaptığı, kayıtsız çalışan trans seks işçilerinin evlerinin hukuksuz yollarla mühürlendiği, sokakta her türlü şiddete rağmen çalışmak zorunda olan trans seks işçilerinin keyfi para cezalarına çarptırıldığı, Avcılar gibi birçok yerde linç ve sürgün politikalarının hız kazandığı bu dönemde, Bayram Sokak'ta yaşananlar Hükümet'in seks işçilerine yönelik olumsuz sistematik tavrının devam edeceğini gösteriyor.

Polisin transfobik ve seks işçileri karşıtı bütün uygulamalarının son bulmasını ve trans seks işçilerinin Bayram Sokak'ta güvenli, emek sömürüsünün yaşanmadığı koşullarda çalışma hakkının sağlanmasını istiyoruz. Trans seks işçilerine yönelik şiddetin ve cinayetlerin devam ettiği böylesi bir dönemde Bayram Sokak gibi güvenli bir ortamın sürekli polis tacizi ile işlevsiz hale getirilmesi çabalarını protesto ediyoruz.

Hükümetin geneli itibarı ile "seks işçiliğini bitirme" ve trans kadınları toplumun daha da çeperlerine itme amacıyla yürüttüğü bu ve benzeri politikaların insan hakları, kamu sağlığı ve toplumsal barış perspektifinden bakıldığında gerçekçi olmadığı aşikardır. Devlet, seks işçilerini sokağa ve dolayısıyla polis, pezevenk ve müşteri şiddetine itmektedir. Dolayısı ile yetkilileri Bayram Sokak'a yönelik politikalarından vazgeçmeye çağırıyoruz.

Patronsuz, pezevenksiz bir dünya istiyoruz!

Seks işçiliği bir işçilik biçimidir. Seks işçilerinin hakları insan haklarıdır.

 

Lambdaistanbul LGBT Dayanışma Derneği

İstanbul LGBT Dayanışma Derneği

SPoD Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği

Siyah Pembe Üçgen Derneği

Seks İşçileri Savunuculuk Grubu

MOREL Eskişehir