Basına, Kamuoyuna ve Tüm LGBT Hakları Destekçilerine Duyurulur – İHBAR EDİYORUZ!


Açıklama: AYRIMCILIK SUÇTUR! AYRIMCILIK TRANSFOBİDİR!
Kategori: İstanbul LGBTT Hakkında
Eklenme Tarihi: 07 Ocak 2014
Geçerli Tarih: 12 A?ustos 2020, 20:05
Site: İstanbul LGBTT
URL: http://www.istanbul-lgbtt.org/lgbtt/haber_detay.asp?haberID=171


Basına, Kamuoyuna ve Tüm LGBT Hakları Destekçilerine Duyurulur – İHBAR EDİYORUZ!

“Transseksüellerle ilgili olarak daha önce bir takım sıkıntılar yaşadık. Müşterilerimiz şikayetçi oldu. Bu yüzden genel olarak transseksüelleri almak istemiyoruz hamama. Kendilerine de bunu kibar bir dille ifade ediyoruz. Bazıları bize üslubumuzdan dolayı teşekkür ediyor.

Söz konusu gün 18 tane rezervasyon vardı o yüzden kendilerini alamadık. Bayana da arkadaşlar bunu izah etmişler. Fakat kendisi konuyu başka yerlere çekmiş. Kendisi kompleksi yüzünden cinsiyeti için alınmadığını yorumlamış.” Galatasaray Hamamı’nın İşletmecisi Can Cenik

Gerek modern hukuk devleti felsefesine göre, gerek modern ceza hukuku anlayışına göre, gerekse her türlü Türkiye Cumhuriyeti’nin bağlı olduğu hukuki doktrinlere göre “suç bireyseldir, kitlelere mal edilemez”. Bu bağlamda hiçbir özel/tüzel mekan, kurum, kuruluş, mal veya hizmet satıcısı kişilerle ilgili yaşadıkları olumsuzlukları kişiler harici, kişilerin hiçbir kimliğine mal edemez!

Sorun yaşadıkları kişilerin kimlikleri üzerinden tüm o kimliğe sahip bireyleri genelleyici yasaklar/kararlar alamaz. Hele ki bir “hizmet vermeme” kararı alamaz!

Tüm mal veya hizmet satıcılarının müşterileri ile yaşadıkları olumsuzluklar bire bir o müşteri ile kurum arasındadır! Eğer ki müşteri ile yaşadıkları olumsuzluklar Türk Ceza Kanunu’na göre suç teşkil ediyorsa mal ve hizmet satıcıları her türlü hukuki haklarını kullanabilirler. BUNUN HARİCİNDE SORUN YAŞADIKLARI KİŞİNİN HERHANGİ BİR KİMLİĞİ ÜZERİNDEN O KİMLİĞE SAHİP HER BİREYİ BAĞLAYICI KARAR ALAMAZLAR! BUNUN ADI AYRIMCILIKTIR!

Müşteri memnuniyeti bahane edilerek ayrımcılık suçu işlenemez!

Ayrımcılığa uğrayan bireylerin “üsluptan dolayı” ayrımcılık suçunu işleyen kişilere “teşekkür etmeleri” ayrımcılık suçunu meşrulaştıramaz!

AYRIMCILIK SUÇTUR! AYRIMCILIK TRANSFOBİDİR!

TÜRK CEZA KANUNU

MADDE 122

(1) Kişiler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, özürlülük, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım yaparak;

a) Bir taşınır veya taşınmaz malın satılmasını, devrini veya bir hizmetin icrasını veya hizmetten yararlanılmasını engelleyen veya kişinin işe alınmasını veya alınmamasını yukarıda sayılan hallerden birine bağlayan,

b) Besin maddelerini vermeyen veya kamuya arz edilmiş bir hizmeti yapmayı reddeden,

c) Kişinin olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmasını engelleyen,

Kimse hakkında altı aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası verilir.

Basın yayın yoluyla ayrımcılık suçunu işlediğini ve işleyeceğini beyan eden kişi hakkında İHBARDA BULUNUYORUZ!

Derneğimiz olarak insan haklarına duyarlı avukatların hukuki yardımlarını bekliyoruz.

Derneğimiz olarak insan haklarına duyarlı herkesin dayanışmasını bekliyoruz.

Yıllarca yasaya geçirmek için uğraştığımız “ayrımcılık suçu” konusunda ne yazık ki hem yeteli başvuruyu hem yeterli hukuki desteği hem de yeterli önemsemeyi göremiyoruz.

Bu sefer böyle olmamasını diliyoruz!

Unutulmamalıdır ki nefret suçlarının yasallaşması ve anayasanın eşitliği düzenleyen maddesine cinsel yönelim/cinsiyet kimliği ifadelerinin geçirilmesi taleplerinin hukuki anlamda somutlaşmış dayanaklarıdır bu gibi davalar!

Her DEVRİM gün gelir buharlaşır, ardında vıcık vıcık bürokrasi kalır... Franz Kafka

Kaynak Haber: http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/25517449.asp#